Bereikbaarheid

Per fiets

Doordat onze school bereikbaar is via heel goede en veilige fietspaden, komen heel wat leerlingen met de fiets naar school. Ze kunnen de openbare weg oversteken aan de verkeerslichten, naar de school fietsen op een privé-fietspad en dan hun fiets in een overdekte fietsenstalling plaatsen.
Regelmatig organiseren we fietsencontroles en graveeracties om ook hier de veiligheid te doen primeren.

Per auto

Onze school beschikt over een parking waarop je je zoon of dochter veilig kan afzetten en weer ophalen zonder ze bloot te moeten stellen aan drukke en onveilige verkeersituaties.

Per bus

Voor het gebouw stopt een schoolbus op een eigen halte op het domein. Daarnaast zijn er op wandelafstand meerdere buslijnen die onze school bedienen.
Bijvoorbeeld:

Halte “Heverlee Sint-Albertuscollege”: 
 
Lijn 630 Remy – Haasrode
Lijn 597 Wilsele – Heverlee
Halte “Heverlee Sterrekes”: 


 
Lijn 4 Herent – Haasrode
Lijn 5 Vaalbeek – Wakkerzeel
Lijn 6 Hoegaarden – Wijgmaal
Lijn 527 Honsem – Pellenberg – Heverlee

Bezoek zeker eens het ouderplatform dat de Lijn voor deze school aanbiedt, met een zeer gebruiksvriendelijke routeplanner.

Inschrijven

Inschrijven in het eerste leerjaar A

Het nieuwe decreet van het ministerie van onderwijs in verband met gelijke onderwijskansen, verplicht de scholengemeenschap KSLeuven tot een aangepaste aanmeldingsprocedure.

Alle informatie over deze nieuwe procedure vindt u op de website van de scholengemeenschap, www.ksleuven.be.

Inschrijven in het tweede tot en met het zesde leerjaar

Neveninstromers (leerlingen die na het eerste jaar instromen) kunnen zich vanaf zaterdag 1 juli inschrijven tijdens de openingsuren van het schoolsecretariaat (op weekdagen van 9.00u tot 16.00u). Het schoolsecretariaat is gesloten van donderdagavond 6 juli tot en met dinsdagavond 15 augustus.

Dagindeling

Voor- en naschoolse opvang

’s Morgens kan je al vanaf 7.30 uur terecht in de studiezaal om je lessen nog eens na te kijken of op de speelplaats voor een gezellige babbel.

’s Avonds kan je elke dag behalve vrijdag van 16.15 uur tot 17.00 uur studeren en werken in de avondstudie.

Op woensdagnamiddag kan wie dat wenst, nog op school studeren tot 15.00 uur.

De lesuren

Van 8.15 uur tot 11.55 uur heb je vier lesuren van 50 minuten en een korte speeltijd (ook op woensdag).
Van 13.20 uur tot 16.05 uur heb je drie lesuren van 50 minuten en een korte speeltijd (niet op woensdag).

Middagactiviteiten

In de eerste graad moet je kiezen uit:

 • sport (vb. voetbal, tafeltennis, dans, rope skipping, volleybal ...)
 • de krea-kelder ( vb. fotografie, kaarsen maken, kerstversiering ...)
 • schoolorkest (dinsdag) of schaken (donderdag)
 • inhaallessen na ziekte, of bij grote problemen.

In de tweede graad van september tot de herfstvakantie en van de paasvakantie tot einde juni moet je 1 keer per week op een vaste middag kiezen uit de drie bovenstaande activiteiten. Buiten deze periode en op andere dagen mag je kaarten, sporten, babbelen of studeren.

In de derde graad kan je zelf initiatief nemen.

Heel regelmatig wordt deze structuur doorbroken door andere activiteiten zoals de schoolradio, middagconcerten, films, DJ-contest ...
De L.O.-leerkrachten organiseren ook een aantal competities in klasverband tijdens de middagpauze.

Maaltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heb je de keuze uit:

 • boterhammen van thuis
 • soep (€ 0,5)
 • een heerlijke warme maaltijd (€ 6/dag)
 • belegde broodjes: € 2,50 - € 3,00

Bijdrageregeling voor de ouders

Bij het begin van het schooljaar ontvangen je ouders een lijst met financiële bedragen, die we van je ouders kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

 1. Verplichte uitgaven zijn uitgaven jij of je ouders zeker moeten doen, bv. het betalen van handboeken, het betalen van de gebruikte kopieën.
  Er is ook materiaal dat je zowel op school als elders kunt kopen (bv. sommige handboeken). Je kiest vrij waar je dit aankoopt, maar als je het op school aankoopt, dan moet jij of je ouders de vastgestelde bijdragen betalen.
 2. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht moet aan deelnemen; maar als je ze aankoopt of eraan deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel de vastgestelde bijdrage voor betalen (bv. warme maaltijden, buitenlandse reizen). Voor sommige uitgaven vermeldt de lijst ‘vaste prijzen’, voor andere zijn enkel ‘richtprijzen’ vermeld.

Voor het eerste jaar bedragen de verplichte schoolkosten ongeveer € 550. Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar schoolboeken.

Bij problemen met het betalen van de schoolrekening, kan er in overleg met de school en in alle discretie gezocht worden naar aangepaste betalingsmodaliteiten.

Pedagogisch project

Sint-Albertuscollege, een school waar toekomstplannen vorm krijgen

We maken van je schooltijd een ‘time to remember’ en we werken samen met jou aan je toekomstplannen.
Bij ons mag je jezelf zijn, je eigen talenten en mogelijkheden ontplooien en anderen oprecht ontmoeten. In deze school krijgen je intellectuele belangstelling en ontwikkeling maximale kansen. We begeleiden je op weg naar sociale bewogenheid, maatschappelijk engagement en een kritisch maatschappelijk bewustzijn. Daarnaast is er aandacht voor het leefmilieu.

Het volledige pedagogisch project kunt u hier nalezen (download pdf)

Leerlingenbegeleiding

Leren en leven op Salco moet je niet alleen doen!

In de eerste plaats hangt jouw loopbaan veel van jouw inzet, leef- en studiehouding af.
Maar doorheen de lessen zullen de vakleerkrachten je helpen om de leerstof te verwerken tijdens een proces van begeleid maar toch zelfstandig leren. Daarnaast kan je altijd met je vragen, wensen of problemen bij je klassenleraar terecht.
Elke week bespreken directie, graadcoördinatoren en een CLB-medewerker leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en zoeken samen naar oplossingen.

Een aanpak op maat

We staan open voor leerlingen met een specifieke nood (bijv. dyslexie, ADHD...). Samen bekijken we hoe we ook deze leerlingen met succes door hun schoolloopbaan kunnen leiden en leggen dit vast in een begeleidingsplan.

Wij hanteren hierbij o.a. "zorgpakketten" die door de scholengemeenschap KSLeuven werden opgesteld:

Samenwerken is ons motto

Studeren doe je niet alleen op school, ook thuis maakt het deel uit van je leven.
Communicatie tussen ouders, leerkrachten en directie is daarom belangrijk. Dit kan via informele momenten, op de voorziene oudercontacten eind oktober, half januari en eind mei of via het interactief contactmedium SmartSchool.
Voor de ouders van de nieuwe leerlingen is er nog een infoavond half september.

Kalender

 

Kalender 1ste trimester schooljaar 2017-2018
Vrijdag 1 september Eerste schooldag
Maandag 4 september Schoolfotograaf
Donderdag 14 september Infoavond eerste jaar
Dinsdag 25 september Sportdag
Maandag 2 oktober Facultatieve vrije dag
Vrijdag 13 oktober Eerste rapport
Dinsdag 24 oktober Oudercontact voor eerstejaars + leerlingen met problemen in andere jaren
Maandag 30 oktober – vrijdag 3 november Herfstvakantie
Vrijdag 1 december Tweede rapport
Woensdag 6 december Start proefwerken 3de graad
Vrijdag 8 december Start proefwerken 2de graad
Maandag 11 december Start proefwerken 1ste graad
Maandag 18 december Laatste proefwerken alle klassen
Vrijdag 22 december Derde rapport (proefwerken)
Maandag 25 december – vrijdag 5 januari Kerstvakantie

 

Kalender 2de trimester schooljaar 2017-2018
Donderdag 18 januari Oudercontact voor alle klassen
Vrijdag 19 januari Oudercontact voor alle klassen
Vrijdag 2 februari Pedagogische studiedag
Maandag 12 februari -  vrijdag 16 februari Krokusvakantie
Vrijdag 23 februari Vierde rapport
Zaterdag 3 maart Italiaanse avond
Dinsdag 13 maart Infoavond i.v.m. studiekeuze (1ste, 2de en 4de jaar)
Dinsdag 20 maart Start proefwerken 1ste graad
Vrijdag 23 maart Start proefwerken 2de graad
Dinsdag 27 maart Laatste proefwerken 1ste en 2de graad
Vrijdag 30 maart Vijfde rapport
Maandag 2 april - vrijdag 13 april Paasvakantie

 

Kalender 3de trimester schooljaar 2017-2018
 Zaterdag 21 april Opendeurdag
Dinsdag 1 mei Dag van de Arbeid (vrije dag)
Maandag 7 mei Oudercontact voor alle klassen
Dinsdag 8 mei Oudercontact voor alle klassen
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag (vrije dag)
Vrijdag 11 mei Vrije dag
Vrijdag 1 juni Rapport 6  (2de en 3de graad)
Donderdag 7 juni Start proefwerken 3de graad
Vrijdag 8 juni Rapport 6 (1ste graad)
Donderdag 14 juni Start proefwerken 2de graad
Maandag 18 juni Start proefwerken 1ste graad
Vrijdag 22 juni Laatste proefwerk 3de graad
Maandag 25 juni Laatste proefwerken 1ste en 2de graad
Dinsdag 26 juni Handboeken indienen
Woensdag 27 juni Diploma-uitreiking + receptie zesdejaars
Vrijdag 29 juni Eindrapport + oudercontact
Zaterdag 30 juni Ontmoetingsdag